גן היל Puget, הגן הציבורי העתיק ביותר במרסיי גן Puget, 13007 מרסיי
6520
Boro: 7ème

C’est le plus ancien jardin public de Marseille appelé également le Jardin de la Colonne. En 1801, le préfet Charles Delacroix imagine de prolonger la nouvelle promenade créée sur l’emplacement des מְצוּרָה דרומית לעיר (קורס פייר פוגט הנוכחי) על ידי פיתוח הגבעה התלוי.

גן-of-the-Hill-Puget-פארק-the-טור-מרסיי-10כפופים לסיכונים פוליטיים ופיננסיים רבים, העבודות, המבוצעות על ידי Ateliers דה Charité, מתפרס על פני יותר מחמישים שנה.

A l’époque, les problèmes dus à la topographie (transport de terre à dos d’âne, difficultés d’arrosage, écroulements répétitifs…) ralentissent fortement les travaux. Les derniers agrandissements datent du Second Empire.

La municipalité Honnorat apporte un soin tout particulier à l’embellissement du jardin et adopte les plans de l’architecte-paysagiste Varre. Le jardin de la Colline prend diverses appellations au cours des années pour devenir, en 1872, le jardin de la Colline Puget.

ב 1878, המיקום של החזה פייר פוגט בראש העמוד vient entériner cette décision. Le parc accueille aujourd’hui une grande aire de jeux pour les enfants avec un très beau panorama sur la rade de Marseille ainsi qu’un restaurant. On y trouve un point d’eau et des sanitaires, des tables de pique-nique et de nombreux bancs.

Découvrez les autres fiches de la carte sur les nombreuses statues et œuvres du jardin.


הקוברה האגדי
En septembre 2014 le parc fut fermé pendant plusieurs semaines suite au témoignage d’un passant ayant vu et photographié un cobra de deux mètres.

צוות cynotechnical של הכבאים מיד מחקר, ללא הצלחה, זה מעולם לא נמצא למרות סט של מכשולים רבים.


מופעים מצחיקים
En juin 2014 les promeneurs du jardin ont pu apercevoir de drôle de silhouettes !

Celles de « SAUVAGES signée La Méta-Carpe. Association. créée en 2003 à Marseille elle est dirigée par le chorégraphe et plasticien Michaël Cros.

הייעוד שלה הוא פיתוח של ניסויים אמנותיים הנמצאים בין שני אזורים עדיין מפולח, את המחזה ואת אמנות חזותית.


Horaires

מ- 1er בנובמבר ועד 14 בפברואר מ- 8h00 ל- 17h30
מ- 15 ל- 28 או ל- 29 בפברואר מ- 8h00 ל- 18h30
מ 1er מרץ עד 30 אפריל מ- 8h00 ל- 19h00
מ- 1er במאי עד 31 באוגוסט מ- 8h00 ל- 20h00
החל מספטמבר 1er עד 14 באוקטובר מ- 8h00 ל- 19h00
מ- 15 ל- 31 באוקטובר מ- 8h00 ל- 18h00


מקורות Marseille.fr & תיירות-Marseille.com
תמונות sauvages-lmc.blogspot.fr/ & דומיניק Milherou תיירות-Marseille.com


גיליון להמשך
תגיות
הודעה
היה הראשון לסקור!
השאירו תגובה
הערה:

השאירו תגובה

כרטיסים אחרים