קראק בטון, לראות אותך דוד Rue Desiree Pellaprat, 13008 מרסיי
3041

Aux Goudes, la silhouette du דוד a été redessinée dans un bloc de béton armé, c’est « סדק בטוןe », עבודה signée de l’artiste Boris Chouvellon. Une statue créée dans le cadre des « Rendez-vous aux Davids » pour Marseille Capitale de la Culture 2013 que l’on peut toujours apercevoir près du Port.

לפצח-בטון-the-דוד-des goudes מרסיי

מתוך גאודס Cours Julien en passant par la préfecture et la mairie de Bagatelle, 13 sculptures avaient pris place dans le paysage marseillais du 4e secteur durant l’année 2013.

L’évènement qui a fait la part belle à l’art contemporain a convié des artistes marseillais et d’ailleurs, étudiants des beaux-arts ou créateurs confirmés, autour d’un même thème : Le David de Michel-Ange et son histoire.

Sur la trentaine de réinterprétations reçues par le jury, 13 œuvres ont été retenues pour être exposées dans l’espace public. Chaque artiste a donné libre cours à son imagination et offre au public une autre vision du David.

חלק גדול מעבודות אלה נמצא בפארק וילה בטארל.


Boris Chouvellon
Cet artiste est né en 1980, qui vit et travaille dans la cité phocéenne, a déjà a son actif quelques expositions personnelles. En effet, Boris Chouvellon a déjà exposé à Marseille en 2008, à Paris en 2009 (Random Gallery) et Zurich en 2010 (Suisse).

הצעיר היה מאומן בבית הספר המכינה של אמנות ב Sète, את DNAP וילה Arson בניס ואת התעודה של Ecole Superieure des Beaux Arts במרסיי. עבודותיו הן בעיקר פסלים בני זמננו.


מקורות מארי של מרסיי & exponaute.com
תמונות דומיניקה Milherou תיירות-Marseille.com

גיליון להמשך
הודעה
היה הראשון לסקור!
השאירו תגובה
הערה:

השאירו תגובה

כרטיסים אחרים