קומדיה Rue du Théatre צרפתית 13001 מרסיי
3106

Cette grande fresque baptisée « Comedia », hommage à la comedia del arte, un genre apparu avec les premières troupes à masques en 1528, a été réalisée par l’artiste « Russ » en octobre 2013 face au גימנסיה תיאטרון, Rue du Théâtre Français.

Compte tenu de la discrétion de l’artiste, même sur son site internet, difficile de dire si ce travail est une commande du théâtre ou une oeuvre personnelle réalisée sans autorisations. Profondément influencé par ses origines soviétiques, Russ nous transporte dans un monde onirique où s’articulent personnages fortement moustachus et décors colorés mêlant formes organiques et architecture stylisée.

Il participe à des projets artistiques variés, des performances “Live Painting”, festivals d’art urbain… Il s’illustre notamment en extérieur par la réalisation de fresques murales et y intègre parfois de petites installations issues de matériaux recyclés.

לפעמים אנחנו יכולים לראות את ראס בעבודה בפאריס, אביניון, איקס-אן-פרובנס, נים, ואל טורנס ... ליד Cours Julien et en exposition comme en 2013 à l’atelier Juxtapoz, rue Sainte-Marie dans le 5ème. Russ fait également partie des artistes ayant participé à la très remarquée Résidence / Exposition collective טבלאות.

Autre oeuvre en vue de Russ, rue Crudère en septembre 2013 pour la fête du plateau sur « מור » de l’Atelier Juxtapoz mais vite remplacée fin novembre 2013 par une autre oeuvre portée également par l’Atelier, le très réussi « לטייל על הצד הפראי » de Jef Aerosol rendant hommage à la mort de Lou Reed..

Mais « Comédia » de par sa taille monumentale semble s’être installé pour une période moins éphémère surtout que depuis 2017 l’oeuvre est accompagnée de très nombreuses créations urbaines réalisée pour le projet הרובע הראשון לאמנויות כחלק מרגע חנוכתו ימי ראשון ב Canebière.


מקורות תיירות- lemur-marseille.tumblr.com
תמונות ראס


גיליון להמשך
הודעה
היה הראשון לסקור!
השאירו תגובה
הערה:

השאירו תגובה

כרטיסים אחרים