קלנקה ונמל אסקלט Chemin des Goudes, 13008 מרסיי, צרפת
5020

L’Escalette est le nom d’une petite calanque abritant un port de 16 places géré par le Club nautique de l’Escalette. L’accès au Port se fait par un petit escalier réservé aux membres…Le Port abrite de petits bateaux, notamment des barquettes, les bateaux traditionnels marseillais.

קוב-ו-Port-de-L-escalette-5קלנקה דה ל'אסקאלט הוסב לנמל עם קירות מרשימים לשרת המפעל להוביל se trouvant à quelques mètres, un des plus impressionnants restes de l’industrie du XIXème siècle.

Le minerais arrivait par péniche dans le port pour être ensuite traité. La raffinerie sera active de 1851 à 1925. L’usine accueille à présent un Parc de Sculpture et d’Architecture légère, la פריצ'ה דה אסקלט.

כדי לגלות ולבדוק, מסעדה Pizzeria הנמל הקטן ouvert depuis 1979. L’établissement et sa très belle terrasse vous accueille tous les jours de 12h à 14h00 et de 20h à 22h00 et le weekend de 12h à 14h00 et de 20h à 22h30.

אזור פטאנק קטן המשקיף על הנמל, לאורך Chemin des Goudes. האתר מציע מגרש חניה גדול מאוד להחנות בקלות להתחלת הליכה.

הפלג של Escalette לא להתרחץ ואינו מציע גישה מתאימה אל הים.


מקורות תיירות- MPM
תמונות דומיניקה Milherou תיירות-Marseille.com

גיליון להמשך
הודעה
היה הראשון לסקור!
השאירו תגובה
הערה:

השאירו תגובה

כרטיסים אחרים