שדרות האולימפיים (201?) ביקורות על מסעדת Boulevard Michelet, מרסיי
4043

La Ville de Marseille envisageait de graver au sol boulevard Michelet tous les noms des joueurs de l’OM à travers l’histoire du Club. Un projet dont on ne reparle plus vraiment au sein du Club.

ירדן אייו

Selon פרובנס sur l’idée d’un proche du maire, un boulevard des Olympiens devrait être aménagé. Dans l’entourage de Jean-Claude Gaudin, on explique : « C’est une volonté de la mairie. On s’est rendu compte qu’en rénovant le אצטדיון ולודרום, שכחנו לשלב את העבר. אז היינו צריכים לעשות משהו, להביא את ההיסטוריה של המועדון וכל אלה שלבשו את החולצה.

La proposition d’un site pour graver les noms des Olympiens a jailli alors. Et pas simplement les noms des plus célèbres, mais de l’ensemble des joueurs en faisant néanmoins ressortir les plus connus. Et en prenant soin de garder de l’espace pour immortaliser les noms des joueurs à venir ».

Reste à savoir quel site choisir. Il y a la possibilité de donner vie à ce projet à l’intérieur même de l’enceinte repensée par les architectes Scau et Didier Rogeon, sous la direction du groupe Arema. Mais à la Ville, même si rien n’est décidé, on pencherait plutôt pour le boulevard Michelet.


מקורות פרובאנס / ז'אן ז'אק פיוריטו (ינואר 2014)
תמונות דומיניקה Milherou תיירות-Marseille.com
הודעה
היה הראשון לסקור!
השאירו תגובה
הערה:

השאירו תגובה

כרטיסים אחרים